Taimu Mountain, Fujian, China

2
Taimu Mountain, Fujian, China