Buddhist lantern festival, Sri Lanka

16
Buddhist lantern festival, Sri Lanka

Buddhist lantern festival, Sri Lanka.