Stone paved stairway street at Obidos, Leiria, Portugal

1
Stone paved stairway street at Obidos, Leiria, Portugal