Stone paved stairway street at Obidos, Leiria, Portugal