Taimu Mountain, Fujian, China

3
Taimu Mountain, Fujian, China