Thingvellir National Park, Iceland

Thingvellir National Park, Iceland.

© Irinel Cîrlănaru