Tian Tan Buddha, Lantau Island, Hong Kong

0
Tian Tan Buddha, Lantau Island, Hong Kong