Lanterns to the Sea, Liguria, Italy

1
Lanterns to the Sea, Liguria, Italy