Tietgen Kollegiet, Copenhagen, Denmark

Tietgen Kollegiet – University of Copenhagen, Denmark.