Namego Valley, Tenkawa Mountain, Japan

3
Namego Valley, Tenkawa Mountain, Japan

Namego Valley, Tenkawa Mountain, Japan.