Senboku-shi, Akita Prefecture, Japan

1
Senboku-shi, Akita Prefecture, Japan